Lolomi
E le o maua i le taimi nei le itulau lenei.
TAPUNI
TAPUNI