• Escuela Primaria Lisi o Sapalai a Tamaiti Aoga Fautuaina

  O aoga uma a le Itu o Yakima o le a tuuina atu ai sapalai o aoga mo tamaiti aoga uma.  Ua i ai i matua/leoleo le filifiliga e foai atu sapalai i a latou vasega po o le aoga. Afai o oe o se tagata o le alalafaga po o se pisinisi i le lotoifale e fia foai atu ni sapalai, faamolemole faafesootai le aoga a lo outou pitonuu pe faafesootai le itu i le 509-573-7000.

Vasega faata'ita'i

  • Taga Tusi
  • Valigao
  • Kleenex
  • Tagata o le Ekalesia
  • Pencils
  • Kelu (tuu i luga po o se laau)
  • Earbuds

Grade Muamua

  • Taga Tusi
  • Valigao
  • Kleenex
  • Tagata o le Ekalesia
  • Pencils
  • Kelu (tuu i luga po o se laau)
  • Pusa o le pencil
  • Eraser
  • Faila o le Pocket
  • Earbuds

Vasega Lua

  • Taga Tusi
  • Valigao
  • Kleenex
  • Tagata o le Ekalesia
  • Pencils
  • Kelu (tuu i luga po o se laau)
  • Pusa o le pencil
  • Eraser
  • Faila o le Pocket
  • Earbuds

Grade Lona Tolu

  • Taga Tusi
  • Valigao
  • Kleenex
  • Tagata o le Ekalesia
  • Pencils
  • Kelu (tuu i luga po o se laau)
  • Pusa o le pencil
  • Pepa lautele o loo i ai le pule
  • Api o Talaaga
  • Eraser
  • Pule
  • Faila o le Pocket
  • Penitala lanu
  • Earbuds

Vasega Fa

  • Valigao
  • Kleenex
  • Pencils
  • Tagata o le Ekalesia
  • Eraser
  • Pule
  • Pusa o le pencil
  • Kelu (tuu i luga po o se laau)
  • Api o Talaaga
  • Faailoga
  • Pepa o loo i ai le tulafono
  • Penitala lanu
  • Faila o le Pocket
  • Earbuds

Vasega Lima

  • Valigao
  • Kleenex
  • Pencils
  • Tagata o le Ekalesia
  • Eraser
  • Pule
  • Penitala lanu
  • Api o Talaaga
  • Pepa o loo i ai le tulafono
  • Faila o le Pocket
  • Binder
  • Kelu (tuu i luga po o se laau)
  • Vaevae
  • Earbuds